Příčinná terapie života

  

Terapie hledá příčiny proč se necítíme dobře, máme různé zdravotní problémy. Zabývá se uvědomováním si a pochopením toho, co žijeme ve svém životě. A také pomáhá uvědomovat si, na jakých principech život vlastně funguje.
Základem této terapie je nalezení příčiny - prožitku, který v našem životě představuje zátěž. Jde o „balíček“ emocí, pocitů a postojů, který si z tohoto prožitku odnášíme a který ovlivňuje naše prožívání a jednání v běžném životě. Takovou událost můžeme nalézt v jakémkoli období života člověka - prenatální období, dětství, dospívání či minulý život. Vyčištěním (tj. opakovaným procházením) tohoto prožitku dochází k uvolnění napětí, nepříjemných pocitů a některých zdravotních potíží, které s prožitkem souvisí.  
Pochopení toho, jak nás tento prožitek ovlivnil, nám pomáhá prohlédnout naši hru života (jak nás ovládají strachy, čemu věnujeme ve svém životě pozornost, co nechceme vidět,..) a učinit takové změny, které povedou k tomu, že se budeme cítit lépe.
Tím že se podíváme na to, co nás podvědomě ovládá, to můžeme opustit a můžeme začít žít nový postoj sami k sobě a uvést svůj život do rovnováhy - budeme-li chtít.
Terapie je odrazovým můstkem pro práci na nás samotných. Provádění životních změn, přijímání a žití nových životních postojů v každodennosti je už na každém z nás.
Pokud zůstáváme v dřívějších nezdravých postojích a beze změn, nejsou výsledky terapie stálé.