Jak sezení probíhá

  Začátek sezení bývá mezi 8,00 - 9,00 hod, samozřejmě se můžeme domluvit na jiný čas.

Před konzultací není vhodné pít alkohol.
Tento způsob práce není vhodný pro osoby užívající  návykové látky a silná psychofarmaka.

Je možné, že několik dní či týdnů předtím než půjdete na terapii se u vás vyskytne zdravotní problém nebo budete cítit strach, nervozitu. Dochází k tomu, že vaše podvědomí se začíná aktivovat a na světlo vyplouvá to, co má být zpracováno a vyčištěno.

Každé sezení probíhá individuálně. Záleží na problému, který se řeší a na rychlosti a kvalitě jeho zpracovávání. Zpravidla bývá délka jednoho sezení 2 - 3 hodiny.
Během práce se budeme věnovat vašim pocitům, emocím a postojům. Budeme opakovaně procházet zátěžové události do té doby, než dojde k jejich uvolnění a pročištění.
Vše se děje při vašem plném vědomí.

Po skončení terapie odpočívejte. Někdy může být její průběh energeticky náročný - budete cítit únavu.
Nechte si také delší čas na usazení myšlenek a postojů, které jste si během terapie uvědomili.