Mysl a tělo jsou spojenými nádobami, proto je důležité věnovat pozornost uzdravování obého. Příčina nemoci je skryta vždy v lidské psychice.

 • Nabízím vám možnost společně se podívat na vaše zátěžové životní situace, zdravotní problémy či opakující se nepříjemné stavy z jiného úhlu pohledu.
 • Nabízím vám možnost najít příčinu vašeho problému, traumatický zážitek, emocionální zátěž a s tím související postoje a přesvědčení, které vás ovládají a brání v prožívání klidu, míru a radosti.
 • Nabízím možnost naladit se na vaše vnitřní složky a komunikovat s nimi.
 • Nabízím možnost podívat se na sebe laskavěji a přijímat se takoví, jací jste.

  Cílem je nastartování změny postojů a přesvědčení, nastartování nového přístupu k životu, změny dosavadního vnímání a prožívání reality, nalezení cesty k vlastnímu já.
  Při své práci používám metodu Příčinné terapie života a nechávám se vést svou intuicí a zkušenostmi.
  Povedeme spolu rozhovor. Budu vám naslouchat. Budu vám klást otázky. Budu vaším průvodcem na cestě k uzdravení sebe sama.
  Tím, že začnete mluvit o svých pocitech, o svém životě, se aktivuje proces uvědomování si toho, co sami se sebou žijete. Vždy vypluje na povrch to, co je třeba pročistit a přetvořit.
  Máte přístup ke své vnitřní moudrosti a ta vás povede na cestě k uzdravení. Stačí se rozhodnout, že se sami na sebe podíváte jinou optikou - drobnohledem.

           Nabízím také osobní konzultace vztahující se k tématům, která se objeví při terapii.